طرح ها و تعرفه ها

متناسب با نیاز تشکل های فرهنگی و مذهبی

طرح ها و تعرفه های متناسب با نیاز تشکل های فرهنگی و مذهبی

کانون های فرهنگی

متناسب برای کانون های فرهنگی تبلیغی

 • 45هزار تومان / سالیانه
 • شماره عمومی: 8 خط
 • ارسال: انبوه، زمانبدنی شده
 • ختم قرآن کریم، نظرسنجی، مسابقه
 • تعرفه پیامک: هرپیام 180 ريال
 • پشتیبانی: 7*24

هیئات و حسینیه ها

متناسب برای تشکل های فرهنگی مذهبی

 • 25هزار تومان / سالیانه
 • شماره عمومی: 8 خط
 • ارسال: انبوه، زمانبدنی شده
 • ختم قرآن کریم، نظرسنجی، مسابقه
 • تعرفه پیامک: هرپیام 170 ريال
 • پشتیبانی: 7*24

کانون های قرآنی

متناسب برای دارالقران کریم

 • 35هزار تومان / سالیانه
 • شماره عمومی: 8 خط
 • ارسال: انبوه، زمانبدنی شده
 • ختم قرآن کریم، نظرسنجی، مسابقه
 • تعرفه پیامک: هرپیام 175 ريال
 • پشتیبانی: 7*24

شماره اختصاصی و عمومی سامانه پیامک

شماره اختصاصی چیست؟

تمامی سامانه ها امکان سفارش شماره از اپراتور ها را دارا هستند. خطوط اختصاصی علاوه بر قابلیت ارسال پیامک تکی و انبوه ، قابلیت دریافت پیامک دارند و به این طریق می توان از بسیاری از امکانات بی نظیر سامانه نظیر ختم قرآن کریم، نظرسنجی، مسابقه و ... استفاده و بهره برداری نمود.

شماره عمومی پیامک چیست؟

هدیه ایده پرداز به تمامی کاربران سامانه امکان استفاده از شماره های عمومی بسیار رند می باشد که می توانند از این شماره ها برای ارسال پیامک انبوه استفاده نمایند.

خطوط پیامکی مختلف چه تفاوتی دارند؟

شماره های 1000 و 2000 و 3000 و 5000 و 021 که همگی در سامانه پیامک ایده پرداز قابل استفاده است از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده است و تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آ نها می باشد. به طور کلی از اصلی ترین تفاوت های اپراتور های مختلف میتوان به سرعت ارسال، نحوه ارائه خطوط اختصاصی، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیام کهای ناموفق اشاره نمود.

تعرفه شماره های اختصاصی

سامانه کاربری ایده پرداز دارای چند شماره عمومی 8 رقمی رند هست که می توانید با آنها پیامک تکی یا انبوه ارسال کنید.

در صورت نیاز به خط اختصاصی بیشتر، خط های اختصاصی را با پیش شماره 1000، 3000، 5000 و 021 می توانید تهیه کنید، خطوط اختصاصی به دو صورت سفارشی و غیر سفارشی هستند.

هزینه کلیه خطوط اختصاصی غیر سفارشی بر مبنای غیر رند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای سفارشی محسوب می شود.